Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение
  • Обект на сигнала: Друго

Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка, живееща с Диабет тип 1, изразява недоволство от факта, че е трябвало да заплати допълнителна сума, за да получи 50 тест-ленти и 100 игли за инсулин допълнително към полагащите й се 300 безплатни тест-ленти.

Какво направихме

Заключение

С отговора си към пациентката я информираме, че в сила от 01.04.2016 г. Национална здравноосигурителна каса реимбурсира 100% до 19,20 лв за 1 опаковка тест-ленти за измерване на кръвна захар. В случай че избере други видове тест-ленти, при закупуването им пациентът доплаща остатъка от сумата. Вносителите на тест-ленти нямат право да доставят тест-ленти в аптеките на цена по-висока от заявената в ежегодната процедура по договаряне. Информацията е поместена на интернет страницата на НЗОК в така наречения „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“ и съответно в т.нар. актуализационен файл, който е задължителен за всички аптеки.