Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК
  • Обект на сигнала: Друго

Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали контролен скенер на пациент в ремисия (след диагноза Хочкин 2А стадий) се поема от НЗОК.

Какво направихме

Заключение

След проведени допълнителни разговори с подателя на запитването за уточняване на всички обстоятелства около състоянието на пациента, подалата сигнала гражданка бе информирана, че контролните изследвания на всички пациенти с хронични заболявания се провеждат от лекаря, водещ диспансерния отчет на заболяването. В конкретния случай този лекар е със специалност Клинична хематология (онкохематология) и би следвало той/тя – по своя преценка, да издаде направление по НЗОК за контролен скенер.