Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Дискриминация на пациент
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се: В постъпилият сигнал е описан случай на пациентка в начален стадий с Хорея на Хънтингтън, която заради заболяването си не може да практикува своята професия. Съставът на ТЕЛК се произнася с решение, с което пациентката получава процент на намалена работоспособност съответстващ на трета група. Недоволството е породено от факта, че за въпросната диагноза пациентката получава нисък процент намалена работоспособност.

Какво направихме

Заключение

Подателката на сигнала е информирана за процедурите по обжалване решенията относно медицинска експертиза, а именно че експертните решения на териториалните лекарски комисии (ТЕЛК) се базират на Наредбата за медицинската експертиза. В заключителните разпоредби на същата наредбата са посочени отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти. При неудовлетвореност от получения процент за степен на увреждане, срокът за обжалване на експертното решение пред НЕЛК е 14 дни.