Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение
  • Обект на сигнала: Лаборатория

Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали бременни и деца следва да заплащат „такса манипулация“ за лабораторни изследвания, при положение че е издадено направление за съответните изследвания, какот и до каква възраст на детето такава такса се дължи и дали лабораториите сами определят дали да има такава такса, или това е законово регламентирано.

Какво направихме

Заключение

След направена справка с нормативната уредба, подателката на запитването беше информирана, че при изследване на биологичен материал се заплаща такса, определена от лабораторията. Тази цена е различна от потребителската такса, определена в Закона за здравното осигуряване. Когато се плаща тази сума, лабораторията не може да ви иска и потребителска такса отделно. Тя се плаща само в лаборатории, които не удържат сума за вземане на биологичен материал.

Такса се дължи включително от бременни и деца. За едно посещение в медико-диагностична лаборатория се заплаща само веднъж, независимо от броя на изследванията, включени в талон за медико-диагностична дейност заплащана от НЗОК.

От заплащане на такса за биологичен материал се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.