Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика

Описание на случилото се: Пациентът изразява мнение, че обслужването на пациентите на неговия общопрактикуващ лекар е затруднено, поради огромния им брой в пациентската листа на ОПЛ. Големите струпвания са ежедневни и това води до напрежение между чакащите. Според подателя на сигнала ОПЛ не отделя нужното време на всеки пациент.

Какво направихме

Заключение

След извършена справка на нормативната уредба пациентът е информиран, че понастоящем лекарска практика с един личен лекар може да обхване до 2500 пациенти и това е регламентирано в Националния рамков договор (НРД). След надвишаване на този брой, независимо дали лимитът е надхвърлен с 10 или 1000 души, личният лекар трябва да наеме първо още един свой колега и след това – една медицинска сестра. Възможно е практиката, посочена в сигнала, да е на горната граница на допустимост и това да затруднява обслужването на пациентите.