Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Дискриминация на пациент
  • Обект на сигнала: Друго

Описание на случилото се: В подадения сигнал пациентката съобщава, че е получила криза от задушаване, което е наложило посещение в спешен кабинет на лечебно заведение. Болната е неосигурена, но е била е с придружител, който е заплатил извършения преглед и поставените й медикаменти. В отправения въпрос пациентката иска да бъде информирана кой поема финансирането на извършените прегледи и лечението на пациенти в спешните кабинети.

Какво направихме

Заключение

След направена справка с нормативната уредба подателката на сигнала е информирана, че според Наредба №25, чл. 7 Разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата.

В случаите, когато не се касае за спешна, а за неотложна медицинска помощ, направените разходи не се заплащат от държавата. В случаите, в които оплакванията и състоянието на пациента не отговарят на критериите в медицинските стандарти за спешно състояние, пациентът заплаща прегледа и изследванията по ценоразпис определен от лечебното заведение, независимо от здравноосигурителния му статус.