Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
Пациентка на лечебното заведение изказва неудовлетвореност от липсата на течаща топла вода в болничните стаи на Отделението по педиатрия. Недоволството от страна на пациентката е породено от факта, че има стаи с топла течаща вода, но достъпа до тях се таксува като ВИП услуга и се заплаща по установен ценоразпис на лечебното заведение. В сигнала е изразено възмущение от липсата на хигиенни условия, които са заложени като задължително изискване към Наредба за контрол на вътреболничните инфекции.

Какво направихме

Заключение

Във връзка с получения сигнал за липса на течаща топла вода в Отделение по педиатрия, от лечебното заведение уведомяват, че в горепосоченото отделение се извършва основен ремонт, като дават уверение, че този проблем ще бъде разрешен в най-кратък срок, а именно с приключване на ремонта.