Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се: Пациентката изразява съмнения за допуснати пропуски от ТЕЛК при експертиза на работоспособността, довели до намаляване на степента на трайно намалената работоспособност от 50% на 20%. Притесненията на пациентката са и относно прекалено дългия период, насрочен за разглеждане на документите й с дата, определен от НЕЛК.

Какво направихме

Заключение

Информацията, подадена от НЕЛК във връзка с изпратения сигнал, внася уточнения относно процеса по извършване на контрола върху медицинската експертиза, а именно, че той се осъществява от Националния съвет по медицинска експертиза, от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, от НЗОК, НОИ, РЗИ и от Регионалните съвети. При незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или бездействия на ТЕЛК се подава сигнал до Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

НЕЛК е компетентен да осъществява контрол единствено спрямо решенията на ТЕЛК, като срокът за обжалване е в 14 дневен срок от датата на получаването им. Срокът, в който НЕЛК постановява своите решения, е три месеца. Задължението на НЕЛК не се погасява след изтичането на този срок и тя е длъжна да се произнесе по него, като по-късното му произнасяне не го прави опорочен.

В отговора се посочва още, че, за да бъдат законосъобразни, жалбите към НЕЛК трябва да бъдат лично адресирани и подписани от лицето.