Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение
  • Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика

Описание на случилото се: В отговор към пациента го информираме, че несполучливите стоматологичните процедури често са трудно доказуеми, а за да се докаже некачественото изпълнение на денталната услуга, пациентът подлежи на съдебномедицинска експертиза. В тази връзка пациентът е посъветван да се обърне към съдебен лекар стоматолог. След заключение от съдебния лекар – ако се докаже некоректно проведена стоматологична интервенция, пациентът ще може да отправи съдебен иск към денталната клиника за уреждане на по-нататъшните им взаимоотношения.

Какво направихме

Заключение

На пациента е предложена и възможността сигналът да бъде насочен към Комисията по професионална етика на Българския зъболекарски съюз, като за да бъде сезирана Комисията и подадения сигнал да бъде разгледан, не трябва да са минали повече от 6 месеца от извършване на стоматологичната услуга.