Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Пациентът се обръща към екипа на „Здравен отзив“ за съдействие по възникналия казус за неправомерно поискани средства при отказ от хоспитализация. След преглед в спешен кабинет по повод оплаквания, продължили дълъг период от време, пациентът е определен като нуждаещ се от хоспитализация и провеждане на лечение по клинична пътека. Пациентът отказва лечебно-диагностичния алгоритъм и подписва информиран отказ, поради желание от второ мнение и провеждане на лечение в друга болница. При напускане на лечебното заведение се издава фактура за заплащане на болничен престой и разходи по лечението, въпреки че пациентът е здравноосигурен.

Какво направихме

Заключение

При представяне на даден казус пред компетентните институции, с оглед по-бърза и адекватна реакция, нужно е прилагане на наличната документация- амбулаторни листа, епикризи, фишове от изследвания, фактури, касов бон. Предвид разнообразието от възможни ситуации в здравеопазването, в полза на пациента е да се запознае предварително с условията и реда за хоспитализация и има нужната информация за информиран избор както в планови, така и спешни условия.