Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: В получения сигнал за отказана лекарска помощ пациент заявява, че при посещение на Център за спешна медицинска помощ, вследствие на получена бъбречна криза, бива препратен към личния лекар.
По данни на пациента, личният лекар също не успява да му съдейства и не успява да го насочи към лечебно заведение за прием със съответния профил на компетентност.

Какво направихме

Заключение

Съгласно действащия към момента нормативен ред, при състояния, които не сa животозастрашаващи (спешни), пациентът следва да се насочи първо към своя личен лекар (ОПЛ). Определянето на дадено състояние като спешно се извършва от лекар и по преценка и нужда от болнично лечение, пациентът бива насочен към такова със съответното направление. В случай че пациентът има нужда от консултация извън работното време на ОПЛ, последният има договор с друг лекар, който осигурява достъп до медицинска помощ в почивни дни. Данните му са достъпни и посочени на таблото за информация до кабинета на ОПЛ. След консултация и преценка за нужда от хоспитализация, направление 3,3-А или 7 бива издадено. Хоспитализацията бива планова и спешна, като плановата се осъществява според капацитета на лечебната структура и възможности. Необхдоимите за целта документи и условия са – лична карта, непрекъснати здравни права, медицинска документация, свързана с пациента и заболяването (епикризи, амбулаторни листа, образни изследвания и др.) При нужда от хоспитализация, след преглед от лекаря, ангажимент да осигури такава има ОПЛ.

Категория: