Изказвам моите и на семейството ми горещи благодарности за положените спрямо мен грижи, внимание и отзивчивост в отделението по химиотерапия!

Благодаря за професионализма, всеотдайността и човешкото отношение!

Пожелавам здраве, сили и енергия, много успехи в професионален и личен план на д-р Лишковска – завеждащ отделение химиотерапия и лекарствено лечение в онкология гр. Враца, д-р Якимов и целия екип лекари, медицински сестри и санитари на отделението!

С дълбока благодарност!


Г. Б., гр. Враца