Бих желала да поздравя и кажа едно голямо „Благодаря“ на доц. д-р Чавдар Цветков и неговия екип за вниманието, компетентността и тяхната хуманност като медицински лица, за операцията, която ми беше направена в Клиника по онкогинекология “Д-р Георги Странски” – Плевен.


И. К., гр. Плевен