Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
При хоспитализация на пациент в отделение на лечебно заведение (ЛЗ) с направление №7, издадено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ), предварително направени изследвания на кръв и урина са изискани, за да бъде осъществен приема и последващото лечение.

Какво направихме

  • Пациентът бе информиран за правата му като здравноосигурено лице (ЗОЛ) и неправомерността на поисканите предварителни изследвания от ЛЗ.
  • След сигнализиране на РЗОК, проверка на сигнала е направена, а описаните нарушения – потвърдени.
  • На ЛЗ са наложени предвидените в нормативната уредба административни санкции.

Заключение

За съжаление, честа практика е изискването от пациентите на предварително направени и заплатени от самия него изследвания преди хоспитализация.

Съгласно нормативната уредба, при издаване на направление №7 за хоспитализация, приемащото ЛЗ е длъжно да направи нужните изследвания и няма право да ги изисква предварително.

Ако пациентът има налични изследвания- лабораторни, с давност не повече от 7 дни и образни, с давност не повече от 30 дни, то последните се приемат за валидни и могат да се използват от ЛЗ при приема и за отчитане на клиничната пътека пред НЗОК.
Изключение от последното правят клиничните пътеки/амб. процедури за онкологични заболявания или муковисцидоза (при тях всички необходими изследвания се провеждат от приемащото лечебно заведение).

Същият принцип е в сила и за допълнителни консултации по основното заболяване, за което пациентът се хоспитализира.