Данни на сигнала

• Вид на сигнала: Друго
• Обект на сигнала: НЗОК

Описание на случилото се: Близък на пациент изразява желанието си да дари лекарства на починал пациент и след справка с НЗОК е насочен към някоя от пациентските организации в страната за съдействие.

Какво направихме:

Национална пациентска организация няма практиката да съдейства на пациенти относно неоползотворени лекарствени продукти или да приема и пренасочва лекарства на починал пациент към аптечните мрежи.

Заключение:

В закона за лекарствените продукти в хуманната медицина няма описани и посочени практики и условия, при които лекарства на починал пациент могат да бъдат използвани/ дарени чрез пациентски или други неправителствени организации.

При смърт на здравноосигурено лице, рецептурната книжка се предава в поделенията на РЗОК или НЗОК в 30-дневен срок от близките на починалия или от общопрактикуващия лекар с цел заличаване в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка.

Категория: