Данни на сигнала

• Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
• Обект на сигнала: Лечебно заведение

Описание на случилото се: Близък на пациента изразява своето съмнение в проведеното лечение и изследване, тъй като в същия ден от изписването настъпва рязко влошаване на състоянието на лицето, завършило с летален изход. От отделението, в което пациентът е спешно настанен също изказват съмнения относно извършваните диагностични манипулации и значението им за рязкото влошаване на здравето на пациента.

Какво направихме:

След запознаване с казуса от наша страна заключихме, че има установени пропуски в лечебно-диагностичния план. Сезирани бяха компетентните институции-Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.