Данни на сигнала

• Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент
• Обект на сигнала: Лечебно заведение

Описание на случилото се: Пациент търси медицинска помощ в Спешно отделение на областен град с наличие на грипоподобни оплаквания- болка в ушите, температура, ринит. От спешния център отбелязват, че предвид оплакванията на пациента същият е необходимо първо да посети личен лекар, но въпросното лице е със сменен настоящ адрес и няма възможност да се консултира с ОПЛ.

Какво направихме:

На пациента бяха изяснени правата му като здравноосигурен гражданин, право на достъп до медицинска помощ и реда за получаването ѝ.

Заключение:

Спешна медицинска помощ включва медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма. В съвременната наука и практика като „спешно“ се определя всяко нововъзникнало или съществуващо болестно състояние, което ако не бъде диагностицирано и лекувано незабавно, води до смърт или тежки, необратими морфологични и функционални увреждания на жизненоважни органи и системи. В този ред на мисли наличието на персистиращи от няколко дни оплаквания като температура, ринит и болки в ушите не могат да се третират според медицинското определение за спешност.
В така създалата се ситуация е необходимо пациентът да се обърне към личния си лекар, като по негова преценка и след издаване на направление може да бъде консултиран и със специалист по УНГ, който да назначи ако е необходимо насочени, допълнителни изследвания и специфично лечение.

Здравноосигурените лица имат право свободно да избират общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина на територията на цялата страна.
Смяната на личния лекар може да се осъществи два пъти през годината за хората от един здравен район (община). Това е периодът от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. В случаите обаче, когато пациент променя постоянния или настоящия си адрес, има правото да смени личния си лекар по всяко време на годината без да се съобразява с гореспоменатите срокове.
За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Отписването, както и включването в листата на новоизбрания лекар, става по служебен път в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

В случай, че желаете да смените личния си лекар е необходимо да попълните регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Този документ може да бъде закупен от книжарница, да бъде изтеглен от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от секция „Вие питате” или да бъде взет от РЗОК по местожителство. Същият трябва да бъде попълнен предварително у дома или на място в кабинета на лекаря (а при негова инициатива, той самият може да го попълни пред Вас).

С попълнената регистрационна форма и на място при избрания от Вас нов личен лекар трябва да представите:

  • Здравноосигурителна книжка ( в случай, че не разполагате с такава, необходимо е да предоставите трети екземпляр от регистрационната форма за избор на общопрактикуващ лекар)
  • Лична карта
  • Документ за актуален здравноосигурителен статус(документът се получава от офисите на Националната агенция за приходите или може да се свали от сайта на НАП).

Информацията за лекарите със сключен договор със здравната каса също е поместена на електронната страница на НЗОК в секцията “Електронни услуги”.

След като направите избор на общопрактикуващ лекар, новоизбраното лечебно заведение изисква извлечение от здравното Ви досие (копие или етапна епикриза) от предишния Ви личен лекар, който се задължава да изготви и представи документацията на новоизбрания лекар в срок от един месец от датата на постъпване на искането. В случай, че до този момент не сте посещавали лекаря си, може да Ви бъде издадена служебна бележка, която удостоверява липсата на здравно досие. Трябва да се знае, че новоизбраният общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът, и от която дата Вие като здравноосигурено лице сте включени в пациентската му листа.

 

Категория: