За пръв път в живота си съм възхитена (а аз имам дълъг стаж в медицината ) от поведението на две млади лекарки, удивително внимателни, компетентни, уважителни към баща ми. Своевременно ме информираха с предстоящите манипулации, времетраенето им , възможни реакции и пр. През 2- 3 часа посещаваха пациентите в стаята, любезни, усмихнати, възхитителни. Това е представата ми за медицински стандарт на поведение и отношение към пациент, защото е всеизвестно, че отношението лекува.
Надявам се да намерите начин да уведомите клиниката за благодарността ми.


Илиана Ничева