Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение
  • Обект на сигнала: Лечебно заведение

Описание на случилото се: Пациент в отделение на лечебно заведение изявява желанието си да бъде преместен в друга/самостоятелна стая, както и достъп до кабелна телевизия. От отделението обаче заявяват, че въпросните услуги са на стойност 15 лв и се заплащат лично от пациента. Въпросното лице е пенсионер и е здравноосигурено.

Какво направихме:

На пациента бяха изяснени правата му като здравноосигурен гражданин и му бе предоставена необходимата информация.

Заключение:

Съгласно българското законодателство всички здравноосигурени лица имат свободен достъп до болнична медицинска помощ. Когато съответното лечебно заведение има договорни отношения с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), пациентите не заплащат за лечебната дейност, която касата покрива, с изключение на таксата за престой в лечебното заведение и медикаментите, консумативите и медицинските изделия, за които касата не заплаща или частично заплаща.

Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая и други удобства, придружител на пациента или меню за хранене по избор и др.) се заплащат от пациента по ценовата листа на съответното лечебно заведение.

Съгласно Закона за здравното осигуряване, такса се дължи за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, а съгласно постановление на Министерския съвет, задължително здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение сума в размер 5.80 лв/ден.Ако се налага пациентът да остане в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за престоя си след 10-тия ден. Таксата се заплаща единствено на лечебни заведения, които са сключили договор с НЗОК. От таксата са освободени лица под 18-годишна възраст, бременни, родилки до 45-ти ден след раждането, ветерани от войната, социално слаби, военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти.

С последното изменение (считано от 01.04.2016г.) на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, по време на своя престой в лечебно заведение, което има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична помощ, здравноосигурителните лица имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани от тях услуги, включващи :

  1. Подобрени битови условия- преместване или настаняване в самостоятелна стая, придружител по желание на пациента и др.
  2. Допълнително обслужване- самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, меню за хранене по избор и др.
  3. Избор на лекар или екип от медицински специалисти