Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК
  • Обект на сигнала: ДКЦ

Описание на случилото се: Пациент посещава кабинета на ОПЛ, за отпускане на терапия, реимбурсирана от НЗОК чрез рецептурна книжка на хронично болния. Изписването обаче се оказва невъзможно, тъй като в кабинета след работното време на лекаря остава само асистента му или медицинската сестра.

Какво направихме

Тъй като пациентът е останал с впечатление, че лекарят е нарушил работното си време, то след направена справка от наша страна се установи, че:

  • Работното време на лекаря е до 18:00ч., а на асистента му до 19.00ч. Пациентът е посетил кабинета в 18:37ч.
  • Медицинският персонал е спазил работното време в съответствие с графика, изнесен на вратата или до кабинета на ОПЛ.

Заключение

За да бъдат предотвратени бъдещи такива ситуации, горещо апелираме внимателно да следите графика на проследяващия Ви медицински специалист, достъпен на интернет сайта на съответното лечебно заведение/ДКЦ или залепен на вратата на кабинета/до нея на стената.

Съгласно нормативните изисквания, наличието на такъв е задължително.

Също така, отговорността е на пациента да планира посещенията си, особено при изписване на лекарства с рецептурна книжка, за да не изпада в ситуация на липса на лекарства или забавяне изписването им.

Обръщаме внимание, че медицинската сестра или асистентът не могат да изписват терапия и издават рецепти.

 

Категория: