Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: лечебно заведение

Описание на случилото се:

Пациентът е хоспитализиран в лечебно заведение на територията на страна членка на ЕС.

Престоят, медицинските манипулации и изследванията, като здравноосигурен, могат да бъдат покрити от европейската здравна карта, но при справка се установява, че пациентът е с прекъснати здравноосигурителни права.

Какво направихме

След като се свързахме с НЗОК се оказа, че пациентът няма европейска здравна карта, а за да получи такава, заявление по образец следва да бъде подадено за издаването й, като абсолютно задължително условие е заявителят да не бъде с прекъснати здравноосигурителни права.

Заключение

За да бъдат избегнати такива ситуации, горещо Ви препоръчваме да си набавите предварително европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която Ви дава право да получите спешна или неотложна помощ при престой в държавите-членки на Европейския съюз. Издаването е безплатно и се извършва в рамките на 15 календарни дни.

Можете подробно да се запознаете на следния линк: ЕЗОК

 

Категория: