Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: личен лекар

Описание на случилото се:

При изписване на  пациент от лечебно заведение е поставен уретрален катетър, поради неподвижността му  и затруднените възможности за самообслужване. Близките са инструктирани, че сменянето след 20 дни може да се осъществи от личния лекар.

При запитване от страна на близките към ОПЛ, той отказва да извърши манипулацията.

Какво направихме

Медицинските консултанти се свързаха с пациента, за да разяснят наличните възможностти в така създалата се ситуация.

На пациента е разяснено, че е в компетенциите на всеки медицински специалист да смени уретрален катетър, но срещу заплащане, обявено в ценоразписа на медицинските дейности, който извършва.

Друга възможност е пациентът да посети лечебното заведение след 20 дни, като катетърът бъде сменен в рамките на полагащия му се профилактичен преглед след хоспитализация.

 

Заключение

Докато премахването на катетър не изисква строга антисептика, то поставянето на нов такъв трябва да се извърши от медицински специалист при строго спазване на правилата за антисептика.