Обект на сигнала: Имунизационен пункт

Описание на случилото се: Грешно въведени данни на пациент в EU цифров сертификат за приключила ваксинация за COVID-19 от страна на имунизационния пункт,в който се е извършила ваксинацията.

Какво направихме: На пациента бе предоставена необходимата информация. Институциите и звената с правомощия за извършване на проверка и нанасяне на корекции бяха сезирани.

Заключение: При грешно въведени данни в EU цифров сертификат (сгрешени: име, дати на поставена ваксина, адрес, рождена дата, партиден номер на ваксина и др.) , гражданите трябва  да подадат сигнал до имунизационния пункт, в който е поставена ваксината.

За област София-град сигнал може да бъде подаден и директно до Столична РЗИ на  следния имейл адрес: immunization@srzi.bg.

Сигналът е в свободен текст, съдържащ трите имена на лицето, данни за контакт, данни за поставените ваксини и описани подробно констатираните несъответствия.

Към сигнала се прилагат копия на документи (на сгрешения сертификат и др.) и посочени вярно изписаните данни.

При несъответствие в имената, изписани в сертификата за ваксинация, гражданите могат да сигнализират и директно Министерството на здравеопазването, като изпратят имейл на следната електронна поща: mhcallcenter@mh.government.big.

В имейла трябва да бъдат приложени копие на сгрешения сертификат и посочени вярно изписаните имена на лицето.

Категория: