Обект на сигнала: Аптека 

Описание на случилото се: Грешно изписано количество на лекарствен медикамент в електронна рецепта от страна на общопрактикуващия лекар и невъзможност за редакция или анулиране, поради изпълнението и от фармацевта в общата база данни 

Какво направихме: След обсъждане на казуса с пациента ,институциите и звената с правомощия за извършване на проверка и констатиране на нарушение, свързано с грешно изписан и сторниран медикамент, бяха сезирани. 

Заключение: След сезиране на Националната здравноосигурителна каса, проблемът с грешно изпълнената рецепта бе отстранен и на пациента бе повторно изписан лекарствения медикамент, отпуснат с протокол на НЗОК. 

Категория: