Обект на сигнала: Аптека 

  

Описание на случилото се: Грешно изписано количество на лекарствен медикамент в електронна рецепта от страна на Общопрактикуващия лекар и невъзможност за редакция или анулиране,поради изпълнението и от фармацевта в общата база данни 

 

Какво направихме: След обсъждане на казуса с пациента ,институциите и звената с правомощия за извършване на проверка и констатиране на нарушение, свързано с грешно изписан и сторниран медикамент, бяха сезирани. 

 

Заключение : След сезиране на Националната здравноосигурителна каса, проблемът с грешно изпълнената рецепта бе отстранен и на пациента бе повторно изписан лекарствения медикамент,отпуснат с протокол на НЗОК.