Обект на сигнала: Национална здравно-информационна система 

 

Описание на случилото се: След приключила ваксинация, пациентът желае да получи информация относно сдобиване с електронен вариант на цифровия сертификат за ваксинация на мобилен телефон 

 

Какво направихме: На пациента му бе предоставена поисканата от НПО информация 

 

Заключение: Всеки гражданин,който разполага с издаден цифров сертификат може да се сдобие с електронен вариант на същия на сайта на Национална здравно-информационна система : като попълни ЕГН, номер на лична карта и национален референтен номер (HPH), описан в хартиения сертификат или Unique Certificate Identifier за сертификати издадени след 01.06.2021 г. 

 

Национална здравно-информационна система (издаване на електронен вариант на цифров сертификат за ваксинация)-  https://www.his.bg/bg/dgc 

Национален контактен център на Информационно обслужване АД.