Обект на сигнала: Национална здравно-информационна система 

Описание на случилото се: След приключила ваксинация пациентът желае да получи информация относно придобиване на електронен вариант на цифровия сертификат за ваксинация на мобилен телефон.

Какво направихме: Предоставихме консултация 

Заключение: Всеки гражданин, който разполага с издаден цифров сертификат, може да получи електронен вариант на същия на сайта на Национална здравно-информационна система като попълни ЕГН, номер на лична карта и национален референтен номер (HPH), описан в хартиения сертификат или Unique Certificate Identifier за сертификати издадени след 01.06.2021 г.  

Вижте повече тук: https://www.his.bg/bg/dgc 

Категория: