Обект на сигнала: Лечебно заведение 

 

Описание на случилото се: Неетично поведение от страна на медицинския персонал 

 

Какво направихме: След обсъждане на казуса, предвид неколкократните конфликтни събития на пациента ,бе предоставена поисканата от НПО информация, а институциите и звената с правомощия за извършване на проверка и констатиране на нарушение, свързано с оронване авторитета на пациента, бяха сезирани.  

 

Заключение: В случай, че станете обект на неуважително отношение в разрез с етичната рамка, то ние препоръчваме търсенето на  съдействие,за да бъдат предотвратени такива случаи за в бъдеще. Чрез официално заведени сигнали и респективно случаи, подлежащи на проверка, институциите имат формално основание за предприемане на действия. 

Сигналът беше отправен към етичната комисия на регионалната структура на съответната съсловна организация (регионална БЛС) и управлението на лечебното заведение. 

Винаги изисквайте входящ номер от деловодството, за да можете да проследите сигнала и резултата от извършената проверка!