Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Злоупотреба с лични данни
  • Обект на сигнала: Лечебно заведение

Описание на случилото се: Пациент съобщава за злоупотреба с личните му данни, след като прави проверка в личното си здравно досие и установява болничен престой, манипулации и процедури, които не са се състояли.

Какво направихме

Заключение

Казусът е типичен пример за нуждата от инициатива на всеки от нас по отношение на собственото си здраве и опазване на неприкосновеността на данните си.

Благодарение на проверката на личното здравно досие, достъпно за всеки от нас чрез платлформата на НЗОК с достъп (ПИК), а вече и Националната информационна здравна система– достъп с КЕП, е установена злоупотреба както с лични данни, така и с публични средства от фонд в лицето на НЗОК.

Отправяме горещата си препоръка към гражданите да проследяват периодично здравното си досие през посочените по-долу линкове и да следят за нередности или злоупотреби!

Сезираните институции по проблема са Изпълнителна агенция Медицински надзор и Национална здравноосигурителна каса.

Освен институциите, всеки един от нас като гражданин и пациент има роля в борбата със злоупотребите в здравеопазването и отношение към фондове, финансирани с публични средства.

Национална здравно-информационна система (вход към пациентско досие) – Електронно медицинско досие (his.bg)

Национална здравноосигурителна каса (вход към пациентско досие) – Вход към НЗОК-ПИС (nhif.bg)