Разкажи ни своя случай, като попълниш кратката онлайн форма с достоверни данни.
Ние ще разгледаме случая и ще сезираме съответните институции.
След като получим отговор, ще те информираме за предприетите мерки и възможностите пред теб.
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Лаборатория […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект […]
Бих желала да поздравя и кажа едно голямо „Благодаря“ на доц. д-р […]
Благодарим за отношението, за човещината, за съчувствието, за помощта, за надеждата и […]
Преди десет години катастрофирах на подбалкански път Гълъбец с опасност за живота, […]