Занижен процент нетрудоспособност

19 Август 2019, НЕЛК

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се:
След преосвидетелстване на пациент от комисия на ТЕЛК, процентът нетрудоспособност е занижен от 95% с чужда помощ на 75% без право на чужда помощ.

Какво направихме

Заключение

При неудовлетвореност от решение на ТЕЛК, пациентът има право да обжалва решението в срок от 14 дни пред НЕЛК.
Добре е да бъдат изложени съответните аргументи, подкрепени от изследвания, консултации и мнения на специалисти към обжалваното решение.
Важно е да се има предвид, че при обжалване на дадено решение, правата по последното се губят до произнасяне на ТЕЛК/НЕЛК с нов процент на нетрудоспособност!