Сигнал с входящ № 7 относно качество на оказана медицинска помощ

29 Април 2015,

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
Пациентката информира, че след проведени прегледи не е получила амбулаторните си листове и документацията за извършените й медицински процедури. Изразява съмнение за надеждността на извършените процедури, както и дните за извършването им. Според пациентката, подложена на инсеминация, съществува некоректност по отношение на донорския материал и договора с Датската спермална банка. Пациентката желае да получи извинение и обезщетение за причинени морални и материални щети, и физически дискомфорт и страдание.

Какво направихме

Заключение

Отговор от Медицинския комплекс: След извършена проверка от Медицинския комплекс е установено:
1. Дните, избрани за извършване на инсеминацията, са подходящи за осъществяването й.
2. Всички документи се съхраняват в досието на пациентката.
3. Пациентката има подписано информирано съгласие за вътрематочна инсеминация със сперматозоиди от донори на датска спермална банка. Оригиналните етикети от донорския материал са залепени в информираното съгласие.
4. Процедурата по инсеминация не е болезнена и не може да причини страдание на пациентката.