Сигнал с входящ № 3 относно хигиена в лечебното заведение

15 Март 2015,

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи за децата с пневмония и астма в Многопрофилна клиника по детски болести. Ограничено е използването на дезинфектанти. Липсва възможност за изолация на деца със съмнение за инфекциозни заболявания (туберкулоза).

Какво направихме

Заключение

Отговор от РЗИ – Стара Загора:

След извършена проверка по сигнала РЗИ - Стара Загора констатира:
1. Не са постъпвали деца с инфекциозни заболявания в Клиниката по детски болести.
2. Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи.
3. Нарушаване на противоепидемичния режим от страна на придружителите, включително и сушене на дрехи в болничните стаи.
4. Достатъчен брой дезинфекционни средства отговарящи на профила на отделението
Издадено е предписание за основен ремонт в болничните стаи в летния период.