Сигнал с входящ № 20 относно качество на оказаната медицинска помощ

6 Октомври 2015,

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
Близките на пациента не са получили информация за проведеното в Неврологично отделение лечение и състоянието му и считат, че непосредствена причина за тяхната непреодолима загуба е липсата на добра грижа за пациента в болницата. Близките настояват да получат информация за историята на заболяването и за протичането на лечението по време на болничния престой.

Какво направихме

Заключение

Отговор от лечебното заведение: Становище от началника на неврологичното отделение:
Изпълнени са изискванията на Министерство на здравеопазването, Медицински стандарт „Нервни болести“, и алгоритмите на НЗОК за диагностика и лечение на пациенти с остър мозъчно-съдов инцидент (ИМИ без тромболиза, КП №1).