Сигнал с входящ № 13 относно качество на оказана медицинска помощ

8 Юли 2015,

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
След извършена оперативна намеса в Клиниката по обща и чернодробна-панкреатична хирургия гр. София през 2010 г., пациентът неколкократно е бил подлаган на ревизии на оперативната рана заради поява на подутина в областта на шията, със секретиране и невъзможност да зарасне. През 2011 г. постъпва в друга клиника за поредна оперативна интервенция. Тогава е открита и отстранена марля с големина 5/5 см. Пациентът и лекуващият му лекар смятат, че забравеното чуждо тяло е непосредствена причина за неговите оплаквания и неразположения.
Пациентът държи при констатиране на нарушения да бъдат наложени съответните административни санкции.

Какво направихме

Заключение

Отговор от ИАМО: След извършена проверка от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е констатирано:
1. Условията и редът, по който Агенцията извършва проверки, са подробно уредени в Наредба № 14/20.04.2010 г., издадена от Министерство на здравеопазването.
2. В конкретния случай се касае за събитие, което е настъпило преди повече от една година, и с оглед изричната норма на чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, образуването на административно-наказателно производство е недопустимо.
По казуса е заведено гражданско дело.