Резюмирани сигнали

 • При планов прием на дете и неговия придружител в лечебно заведение е изискано да заплатят PCR тестове за COVID-19.

 • При хоспитализация на пациент в отделение на лечебно заведение (ЛЗ) с направление №7, издадено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ), предварително направени изследвания на кръв и урина са изискани, за да бъде осъществен приема и последващото лечение.

 • След преосвидетелстване на пациент от комисия на ТЕЛК, процентът нетрудоспособност е занижен от 95% с чужда помощ на 75% без право на чужда помощ.

 • В получения сигнал за отказана лекарска помощ пациент заявява, че при посещение на Център за спешна медицинска помощ, вследствие на получена бъбречна криза, бива препратен към личния лекар. По данни на пациента, личният лекар също не успява да му съдейства и не успява да го насочи към лечебно заведение за прием със съответния профил на компетентност.

 • Сигналът се отнася за неспазване на хигиенните изисквания при извършване на манипулации върху пациент- взимане на кръв и гърлен секрет. Нарушението се изразява в непоставяне на ръкавици преди всяка манипулация и неподдържане на работната среда в съответствие с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред.

 • Заплащане на такса при отказ от хоспитализация

  19 Ноември 2018 , РЗОК- Велико Търново

  Пациентът се обръща към екипа на "Здравен отзив" за съдействие по възникналия казус за неправомерно поискани средства при отказ от хоспитализация. След преглед в спешен кабинет по повод оплаквания, продължили дълъг период от време, пациентът е определен като нуждаещ се от хоспитализация и провеждане на лечение по клинична пътека. Пациентът отказва лечебно-диагностичния алгоритъм и подписва информиран отказ, поради желание от второ мнение и провеждане на лечение в друга болница. При напускане на лечебното заведение се издава фактура за заплащане на болничен престой и разходи по лечението, въпреки че пациентът е здравноосигурен.

 • В отговор към пациента го информираме, че несполучливите стоматологичните процедури често са трудно доказуеми, а за да се докаже некачественото изпълнение на денталната услуга, пациентът подлежи на съдебномедицинска експертиза. В тази връзка пациентът е посъветван да се обърне към съдебен лекар стоматолог. След заключение от съдебния лекар - ако се докаже некоректно проведена стоматологична интервенция, пациентът ще може да отправи съдебен иск към денталната клиника за уреждане на по-нататъшните им взаимоотношения.

 • Пациентката изразява съмнения за допуснати пропуски от ТЕЛК при експертиза на работоспособността, довели до намаляване на степента на трайно намалената работоспособност от 50% на 20%. Притесненията на пациентката са и относно прекалено дългия период, насрочен за разглеждане на документите й с дата 18.09.2017 г., определен от НЕЛК.

 • Пациентка на лечебното заведение изказва неудовлетвореност от липсата на течаща топла вода в болничните стаи на Отделението по педиатрия. Недоволството от страна на пациентката е породено от факта, че има стаи с топла течаща вода, но достъпа до тях се таксува като ВИП услуга и се заплаща по установен ценоразпис на лечебното заведение. В сигнала е изразено възмущение от липсата на хигиенни условия, които са заложени като задължително изискване към Наредба за контрол на вътреболничните инфекции.

 • В подадения сигнал пациентката съобщава, че е получила криза от задушаване, което е наложило посещение в спешен кабинет на лечебно заведение. Болната е неосигурена, но е била е с придружител, който е заплатил извършения преглед и поставените й медикаменти. В отправения въпрос пациентката иска да бъде информирана кой поема финансирането на извършените прегледи и лечението на пациенти в спешните кабинети.

 • Пациентът изразява мнение, че обслужването на пациентите на неговия общопрактикуващ лекар е затруднено, поради огромния им брой в пациентската листа на ОПЛ. Големите струпвания са ежедневни и това води до напрежение между чакащите. Според подателя на сигнала ОПЛ не отделя нужното време на всеки пациент.

 • В получения сигнал потребителката отправя запитване дали бременни и деца следва да заплащат „такса манипулация“ за лабораторни изследвания, при положение че е издадено направление за съответните изследвания, какот и до каква възраст на детето такава такса се дължи и дали лабораториите сами определят дали да има такава такса, или това е законово регламентирано.

 • В постъпилият сигнал е описан случай на пациентка в начален стадий с Хорея на Хънтингтън, която заради заболяването си не може да практикува своята професия. Съставът на ТЕЛК се произнася с решение, с което пациентката получава процент на намалена работоспособност съответстващ на трета група. Недоволството е породено от факта, че за въпросната диагноза пациентката получава нисък процент намалена работоспособност.

 • Пациенти на болнично заведение съобщават за липса на санитарен възел в Диспансера по бъбречна трансплантация към Втора нефрология, което създава дискомфорт и дискриминационно отношение предвид спецификата на заболяването им.

 • В получения сигнал потребителката отправя запитване дали контролен скенер на пациент в ремисия (след диагноза Хочкин 2А стадий) се поема от НЗОК.

 • В получения сигнал пациентка, живееща с Диабет тип 1, изразява недоволство от факта, че е трябвало да заплати допълнителна сума, за да получи 50 тест-ленти и 100 игли за инсулин допълнително към полагащите й се 300 безплатни тест-ленти.

 • В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането на административно производство от НЕЛК във връзка с медицинска експертиза на работоспособността.

 • В офиса на Национална пациентска организация (НПО) постъпи сигнал от пациентка относно определената дата за разглеждане на документите й по образувано административно производство от НЕЛК. От сигнала става ясно, че трябва да се яви пред комисия на НЕЛК на 07.09.2017 г. През времето до явяването пред комисията пациентката няма право да получава обезщетение по експертно решение на ТЕЛК

 • В получения сигнал, ни уведомяват за съмнения за допуснати пропуски от ТЕЛК при експертизата на работоспособността довели до намаляване на трайно намалената работоспособност от 72% на 43%. Подадено е заявление в срок за обжалване на експертното решение на ТЕЛК пред НЕЛК.

 • Пациентката ни информира, че са й издадени два последователни болнични листа без период на прекъсване с две различни диагнози - Заплашващ аборт издаден от АГ специалист и Навяхване и разтягане на ставните връзки на глезена издаден от личния лекар. Във връзка с издаването на втория болничен лист пациентката е представена на ЛКК по ортопедия към столично лечебно заведение, която удължава срока на временна нетрудоспособност. В последствие РЗИ отменя първичния болничен лист с диагноза Навяхване и разтягане на ставните връзки на глезена и го определя като неправомерно издаден с приложено решение на Ортопедично ЛКК комисия 2 към МЦ в гр. София.

 • Пациентката съобщава, че според нея са допуснати пропуски в диагностицирането и лечението от проследяващия я акушер-гинеколог. Не е изваден вътрематочния песар, който е с изтекъл срок на годност. Всичко това е довело до застрашаване на живота й. Вследствие на това е извършена спешна животоспасяваща операция на 03.09.2015 г.

 • Родител на освидетелствано дете сигнализира за неудовлетворението си от експертно решение на ТЕЛК в гр. Стара Загора. Предвид честото боледуване на детето и нуждата му от специално обгрижване, майката счита, че процентът инвалидност, който е даден, не отговаря на обективното състояние на детето й. В сигнала е изразено съмнение за субективни критерии, които влияят при вземане на експертни решения за освидетелстването на пациентите.

 • Според пациентката лечението й, което е проведено в клиника в гр. Пловдив, не е оперативно. В епикризата ясно е отразено, че лечението е било оперативно, като е протекло с гладък следоперативен период.

 • Близките алармират, че не са получили информация за проведеното лечение и състоянието на пациента. Смятат, че непосредствена причина за тяхната загуба е липсата на добра грижа за пациента в болницата. Молбата на близките е да им се окаже съдействие за получаване на информация как е протекло лечението на пациента по време на болничния му престой.

 • Сигналът е постъпил от съпруг на пациентка на варненска клиника във връзка със забавено издаване на болничен лист. В сигнала е изразено недоволство относно бавната процедура по издаване и оформяне на документацията. Болничният лист е издаден на следващия ден и не е бил готов в указаното време за получаване от пациентката - 13.30 часа. Съпругът счита, че не е зачетено личното време и достойнството на пациентката.

 • Забавена процедура и липса на доходи през периода на обжалване. Пациентката желае да получи информация относно сроковете за издаване на експертните решения на НЕЛК.

 • Пациентът съобщава, че, без да бъде прегледан, му е назначено високоспециализирано изследване (ЯМР). Впоследствие е бил подведен от лекуващия го лекар и не е получил достъп до препоръчаното му изследване.

 • Близките на пациента не са получили информация за проведеното в Неврологично отделение лечение и състоянието му и считат, че непосредствена причина за тяхната непреодолима загуба е липсата на добра грижа за пациента в болницата. Близките настояват да получат информация за историята на заболяването и за протичането на лечението по време на болничния престой.

 • Касае се за показатели на едногодишно дете, насочено за профилактични изследвания. При онлайн проверка на резултатите родителите откриват, че броят на тромбоцитите е в патологично отклонение под нормата. При поискана справка по телефон е отговорено, че изследването е потвърдено от лабораторен лекар и е достоверно. Родителите правят контролни изследвания в друга лаборатория. Показателите на детето се оказват в норма за възрастта му. При повторна проверка на сайта на първата лаборатория откриват, че резултатите са променени, но отново са под нормата. При опит да се установи окончателният резултат, администратор в лабораторията отговаря, че е допусната грешка при прехвърлянето на резултатите и не са имали техни контакти, за да ги уведомят за поправката.

 • Пациентът съобщава, че не може да се възползва от правата си на човек с увреждания с 91 % трайно намалена работоспособност, поради обжалване на решението на ТЕЛК от териториалното поделение на НОИ София-град. Касае се за пропуснати ползи от времето на издаване на решението на ТЕЛК до приключване на обжалването.

 • На пациента е извършена безкръвна операция на хемороидални възли в клиника в гр. Бургас. Той счита, че е подведен с информация относно диетичния и хигиенния режим, и краткия възстановителен период след провеждане на лечението. Пациентът не е бил уведомен предварително, че процедурата ще се извърши по време на самия преглед. Работата му на международен шофьор не позволява да спазва предписанията на лекаря. След десетдневен домашен престой, пациентът възстановява работния си график и състоянието му отново се влошава. По неговите думи не му е предоставен финансов и медицински документ за извършената манипулация. Предписан му е крем, който според пациента е с неизяснен произход.

 • Пациентът изразява своето неудовлетворение и възмущение, тъй като липсата в аптечната мрежа на лекарствения продукт Dabigatran etexilate 110 mg. прекъсва неговото лечение, а медикаментът е животоподдържащ.

 • По данни на пациента оперативните интервенции, проведени в Клиника по ортопедия и травматология, не са подобрили неговото здравословно състояние. Не му е предоставена медицинската документация, отразяваща неговото здравословно състояние и възможностите за последваща терапия.

 • Пациентката алармира, че са й отнети пръстени и пари, като това според нея не се случва за първи път. Оплаква се от приложено физическо насилие и неетично отношение.

 • След извършена оперативна намеса в Клиниката по обща и чернодробна-панкреатична хирургия гр. София през 2010 г., пациентът неколкократно е бил подлаган на ревизии на оперативната рана заради поява на подутина в областта на шията, със секретиране и невъзможност да зарасне. През 2011 г. постъпва в друга клиника за поредна оперативна интервенция. Тогава е открита и отстранена марля с големина 5/5 см. Пациентът и лекуващият му лекар смятат, че забравеното чуждо тяло е непосредствена причина за неговите оплаквания и неразположения. Пациентът държи при констатиране на нарушения да бъдат наложени съответните административни санкции.

 • Пациентът съобщава, че са прекъснати медицинските процедури от назначената му рехабилитационна програма и това би довело до забавяне на оздравителния процес. В медицинския център никъде на видно място не е било изложено съобщение за спиране работата на звеното по физиотерапия и рехабилитация. Пациентът не е бил уведомен своевременно за прекратяването на започнатите от него процедури.

 • Пациентът е бил подведен за вида и ефективността на прилагания „иновативен“ метод за лечение. Не са му издадени медицински документи и фискални бонове за извършените манипулации. Поради влошаване на здравословното състояние и видима липса на подобрение от прилаганата терапия, пациентът желае да му бъдат възстановени средствата, които е заплатил за лечението си.

 • Пациентът съобщава, че от месец май е започнал да заплаща по-висока цена на определен вид лекарствен продукт, което го затруднява финансово при покриване на разходите за лечението му.

 • Сигнал за неудовлетвореност от материалната база и неспазване на санитарно- хигиенните изисквания в Детско отделение на болница в гр. Благоевград. В отделението няма течаща топла вода. Персоналът не използва лични предпазни средства (ръкавици и маски).

 • По преценка на лекуващия ортопед пациентката се нуждае от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) с цел диагностично уточняване на здравословното й състояние. Специалистът е отправил двукратна заявка с приложени амбулаторни листове на пациентката за отпускане на допълнителни средства за извършване на ЯМР. От НЗОК има необходимо разрешение за допълнително отпуснати средства за високо специализирана медицинска дейност в медицинския център, където се извършват ортопедичните прегледи. Проблемът е в неиздаването на направление на пациентката.

 • Пациентката информира, че след проведени прегледи не е получила амбулаторните си листове и документацията за извършените й медицински процедури. Изразява съмнение за надеждността на извършените процедури, както и дните за извършването им. Според пациентката, подложена на инсеминация, съществува некоректност по отношение на донорския материал и договора с Датската спермална банка. Пациентката желае да получи извинение и обезщетение за причинени морални и материални щети, и физически дискомфорт и страдание.

 • Сигнал за разположени на един етаж сектор за наблюдение на бременни жени, карантинен сектор и операционни зали с реанимация към тях в АГ клиника. Придвижването на пациентите и персонала е свободно между отделните сектори. Липсва достатъчно медицински персонал. Санитарните възли са общи за етажа. Липсва обособено помещение за събиране на биологичните отпадъци.

 • Рецептата е назначена на шестмесечно дете след преглед при общопрактикуващия лекар. След закупуване на медикаментите от аптеката е започнато лечението на детето. Минути след приема на лекарствата състоянието на детето се влошава. Повикана е Спешна помощ. Детето е реанимирано, хоспитализирано и оставено под наблюдение. Установено е, че едно от предписаните лекарства е било сменено с друг лекарствен продукт.

 • Пациентката съобщава, че след изписване от болница е помолила свои близки да й закупят предписания антибиотик от 500 мг. От аптеката е обяснено, че в момента нямат предписаната дозировка, имат от 250 мг и трябва да се прилагат по 2 ампули. Започнато е лечение с предписания антибиотик, в последствие пациентката установява, че дозировката, която й се поставя, е завишена. Продадените ампули са от 250 мг/мл в ампула от 2 мл, което се явява общо 500 мг.

 • Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи за децата с пневмония и астма в Многопрофилна клиника по детски болести. Ограничено е използването на дезинфектанти. Липсва възможност за изолация на деца със съмнение за инфекциозни заболявания (туберкулоза).

 • Пациентката е диагностицирана с онкологично заболяване – карцином на дебелото черво. След проведено оперативно лечение е назначена химиотерапия по схема с 5-Флуороурацил – 6 курса. Пациентката съобщава, че е била принудена да закупи лекарството за провеждане на химиотерапията, въпреки че посоченият медикамент е включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Приложени са копия от фактури за лекарствения продукт.

 • Близки на пациент, лекуван в лечебно заведение в гр. Пловдив сигнализират за неудовлетворение от медицинската помощ, оказана на техния роднина. Във връзка с влошеното здравословно състояние на пациента неговите близки многократно са търсили лекарска помощ. Според тях оказаната помощ не е била адекватна и това е довело до неговата смърт. Не са получили амбулаторни листове от извършваните прегледи и информация за състоянието му, както и какви са рисковете за неговия живот. Близките държат да узнаят дали има грешки в диагностично-лечебния процес по време на уточняване на окончателната диагноза.